Impressum

INFORMATIE VOLGENS § 5 TM

Liner Factory GmbH & Co. KG
Kruppstraße 8
48683 Ahaus
Duitsland

Handelsregister: HRA 7974
Rechtbank: Amtsgericht Coesfeld

Vertegenwoordigd door:
Liner Factory Verwaltungs GmbH

op haar beurt vertegenwoordigd door:
Rainer Carqueville

Handelsregister: HRB 16002
Rechtbank: Amtsgericht Coesfeld

Contact

Telefoon: +49 2561 931 90
E-mail: info@liner-factory.de

BTW-NR.

Identificatienummer van de omzetbelasting conform § 27 a Umsatzsteuergesetz (Duitse wet op de omzetbelasting):
DE 815 598 278

BEMIDDELINGSINSTANTIE VOOR CONSUMENTENGESCHILLEN

Wij zijn niet bereid of verplicht deel te nemen aan bemiddelingsprocedures voor een bemiddelingsinstantie voor consumentengeschillen.

AANSPRAKELIJK VOOR DE INHOUD

Als aanbieder van diensten zijn wij overeenkomstig § 7 lid 1 Dt. Wet Telemedia aansprakelijk voor de eigen inhoud op deze pagina’s, volgens de algemene wetgeving. Volgens §§ 8 tot 10 Dt. Wet Telemedia zijn wij als aanbieder van diensten echter niet verplicht, toezicht te houden op verkregen of opgeslagen vreemde informatie, of na te gaan of zich omstandigheden voordoen die wijzen op onwettige activiteiten.

Dat slaat niet op algemene wettelijke verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie. Aansprakelijkheid in voornoemde gevallen kan echter alleen worden ingeroepen vanaf het tijdstip van kennisname van een concreet onwettig feit. Bij het bekend worden van onwettige feiten in die zin zullen wij de betrokken inhoud onmiddellijk verwijderen.

AANSPRAKELIJK VOOR LINKS

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden met inhoud waarop we geen invloed hebben. Daarom kunnen we ook niet instaan voor die vreemde inhoud. Voor de inhoud van via links gekoppelde pagina’s is steeds de betrokken aanbieder of exploitant van de pagina’s aansprakelijk. De via links gekoppelde pagina’s werden op het tijdstip van het plaatsen van de link gecheckt op mogelijke onwettigheden. Op het tijdstip van het koppelen waren geen onwettigheden merkbaar.

Permanente inhoudelijke controle van de via links gekoppelde pagina’s kan echter niet worden geëist zonder concrete aanwijzingen van onwettige feiten. Als zulke onwettige feiten bekend raken, zullen wij de betrokken links onmiddellijk verwijderen.

AUTEURSRECHT

De inhoud en verrichtingen die op deze pagina’s zijn opgesteld door de sitebeheerder, vallen onder he Duitse auteursrecht. Het vermenigvuldigen, bewerken, verspreiden en iedere vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht zijn enkel mogelijk na schriftelijke toestemming van de betrokken auteur resp. opsteller. Downloads en kopieën van deze website zijn uitsluitend toegestaan voor niet-commercieel privégebruik.

Voor zover de inhoud op deze website niet door de exploitant is opgesteld, worden die auteursrechten van derden in acht genomen. Dit geldt meer bepaald voor de inhoud van derden. Mocht u toch een overtreding opmerken van het auteursrecht, dan verzoeken we u om ons daarvan op de hoogte te brengen. Als zulke onwettige feiten bekend raken, zullen wij de betrokken links onmiddellijk verwijderen.

Bron: eRecht24

Loading...